چرا مشتريان ما را بر می گزينند؟

  • بسياری از محصولات وارداتی مستقيما توسط ما وارد می شوند. ما نمايندگی انحصاری شرکت ZAPI (بزرگترين توليد کننده اروپائی کنترلرها و تجهيزات جانبی خودرو های تغذيه شونده از باتری) هستيم.
  • تعدادی از محصولات، توسط خود ما طراحی و توليد می شوند و امکان ارائه بهترين خدمات و قيمت و توليد اختصاصی محصول برای کاربردهای خاص وجود دارد .
  • خدمات فروش، نصب و راه اندازی، تعميرات و گارانتی بر اساس استاندارد های شرکت ZAPI انجام می شود.

  • در مشاوره های قبل از فروش کالاها مدارک فنی کافی را در اختيار مشتريان قرار می دهيم تا بهترين انتخاب و بهترین بهره برداری را داشته باشند.
  • امکانات لازم برای نصب و راه اندازی ساده توسط مشتريان محترم را فراهم می نماييم.