شارژر باتری و Discharger (تخليه کننده)

با توجه به قيمت زياد باتری ها و انرژی مصرفی، لازم است شارژر ها هوشمند باشند. برای توان های پايين (معمولا تا 48V، 30A) استفاده از شارژرهای سوئيچينگ يا فرکانس بالا توصيه می شود و در توانهای بالاتر نيز می توان از شارژر های سوئيچينگ استفاده کرد و يا در صورتی که قيمت مطرح باشد از شارژر های هوشمند 50Hz استفاده نمود.

Discharger ها و شارژرهای ZIVAN، ساخت ايتاليا

ZIVAN Battery Discharger

  • کنترلرهای هوشمند برای نوسازی شارژرهای قديمی
  • شارژرهای سوئيچينگ و 50Hz
  • Discharger برای سنجش ظرفيت باتری
  • انواع سوکت و کانکتور برای باتری و شارژر
  • محافظت از باتری و افزايش طول عمر آن
  • راندمان بالا

شارژر ZIVAN HF NG5