فروش و اجاره ماشين های حمل و نقل در انبار

ليفتراک، پالت تراک، استکر، ريچتراک، جک پالت، يدک کش، گلف کار

عرضه ماشين های مختلف حمل و نقل در انبار مانند ليفتراک ها، پالت تراک ها، استکرها، ريچ تراک ها، پالت تراک های دستی (جک پالت ها)، ميزهای هيدروليک دستی و برقی، يدک کش ها و گلف کار

پالت تراک AC، با سيستم فرمان برقی

(Electrical Power Steering)

پالت تراک

  • گلف کار های اروپايي
  • پالت تراک ها و جک پالت های دستی
  • ميزهای هيدروليک با ارتفاع های بالابری مختلف
  • ارائه ليفتراک های نو و دست دوم
  • ارائه مشاوره فنی برای تهيه ماشين ها