کيت های آماده راه اندازی ليفتراک های برقی

کيتهای آماده راه اندازی مجموعه از درايوها دسته سيم و تجهيزات جانبی لازم هستند که بر اساس نوع موتورها و تجهيزات فرمان دهنده و کنترلی موجود روی ماشين ارائه می گردند و کاربر را قادر می سازند به آسانی و با جايگزينی اين تجهيزات بجای تجهيزات اصلی ماشين، آن را با تمام قابليت های قبلی – و حتی قابليت های بيشتر- راه اندازی کند. نصب و راه اندازی اين کيتها ساده است و با توجه به مدارک فنی ارایه شده، توسط پرسنل متخصص مشتريان به سادگی قابل انجام است.

جايگزين سريع و آسان سيستم های قديمی

ليفتراک ها، گلف کار ها و خودروهای برقی، قابل استفاده در طراحی های جديد

تا کنون بيش از

90

تغيير سيستم و راه اندازی
ليفتراک های برقی در ايران

  • هزينه مناسب
  • زمان راه اندازی کوتاه
  • عيب يابی آسان
  • قابل نصب توسط خود مشتری
  • امکان دريافت و بررسی کليه مدارک فنی قبل از خريد
  • گارانتی و خدمات پس از فروش