هیدرومتر

By |2016-01-19T11:52:05+03:30ژانویه 12th, 2016|محصولات|

هیدرومتر ابزاری ضروری برای تست وضعیت شارژ باتری ها است. توسط هیدرومتر می توان نسبت چگالی اسید به آب را سنجید که این کمیت بیانگر میزان شارژباتری  یا  وضعیت شیمیایی باتری می باشد. اطلاعات بیشتر: http://irindustry.com/29-Forklifts-Misc-Accessories