ايراد در کنتاکتور اصلی ليفتراک

چند روز پيش تماسی داشتیم از طرف يکی از مشتريان که وقتی لیفتراکشان می خواهد شروع به حرکت کند پيغام خطایی می بینند مبنی بر اينکه ولتاژ ماسفت های (MOSFETs) اصلی درايو حرکت ليفتراک کم است و پس از آن حرکت متوقف می شود.
معمولا این ایراد زمانی بوجود می آيد که موتور حرکت ایراد دارد و بخاطر اتصالی بين آرمیچر و بالشتک يا بالشتک و بدنه ولتاژ سر ماسفت ها (MOSFETs) از حد مورد نظر کمتر يا بيشتر می شود و درايو اجازه حرکت نمی دهد. به همين دليل، مشتری موتور حرکت را باز کرده بود و کاملا مطمئن شده بود که مشکلی ندارد و پس از آن برای حل مشکل با ما تماس گرفته بود. وقتی شروع کرديم به بررسی قدم به قدم مراحل کار، متوجه شديم که کنتاکتور اصلی (Main Contactor) يا اصطلاحا کنتاکتور خط DC اصلا وصل نمی شود و به همین دليل مدارات قدرت فقط از طريق مقاومت موازی کنتاکتور اصلی برقدار می شوند و چون اين مقاومت جریان را محدود می کند و افت ولتاژ زيادی رويش داريم ولتاژی که به مدارات قدرت درايو و موتور حرکت ليفتراک می رسد بسيار کم است و آن کد خطای گمراه کننده توسط درايو اعلام می شود.
در سيستم های DC قديمی وجود کنتاکتور اصلی معمولا ضروری نیست و بيشتر درايوها خروجیی برای کنترل آن ندارند ولی استفاده از کنتاکتور اصلی در این ليفتراک ها يا خودروها بسيار مفيد است چرا که می تواند جلوی آسيب های بزرگی که در اثر اتصال اشتباه قطب های باتری بوجود می آيد را بگيرد و بجای استفاده از کليد های قطع اضطراری (Emergency) گران قيمت جريان بالا، می توان از کليد های قطع اضطراری جريان پايين روی ليفتراک يا خودرو برقی استفاده کرد. ضمنا با استفاده از يک مقاومت برای شارژ آهسته خازن های بزرگ خط DC درايو ها می توان عمر سوکت های اتصال باتری به مدارات ليفتراک يا خودرو را بيشتر کرد.
درايو های نسل DC تحريک مستقل – SEM يا SepEx – و درايو های AC که از باتری تغذيه می شوند و برای حرکت ليفتراک ها، يدک کش ها، جرثقيل ها و خودرو های برقی استفاده می شوند کنتاکتور اصلی را به عنوان يک قطعه غيرقابل حذف کردن نياز دارند و آن را مستقيما خاموش و روشن می کنند. در اين مدارات علاوه بر مزايای بالا مطمئن می شويم که اگر مشکلی توسط درايو تشخيص داده شود نيز به هیچ وجه کنتاکتور اصلی وصل نخواهد شد و ولتاژ باتری از مدارات قدرت جدا خواهد ماند.

Some days ago we had a call from a client indicating that their forklift shows an alarm of low voltage on its motor control power MOSFETs when they request to run in both directions. Usually this problem is due to a problem inside traction motor. It could be a conduction between armature and field windings or field and metal body of motor. They had disconnected motor and checked it clearly to become sure there is not any problem in it. When we started step by step to find the problem we got that the main contactor doesn’t get closed and needed voltage of power parts is fed through the resistor in parallel with main contactor contacts and that is why we have voltage drop in power section and drive shows such alarm.
In older DC (Series) systems using main contactors is not necessary. Most of DC Series Drives do not have any output for main contactor bobbin. But using it has benefits like protection against battery reverse polarity and increasing life time of battery to forklift connection sockets because of limited drive capacitor charge current by using a proper resistor in parallel with main contactor contacts.
In the next generations like separate exited DC (SEM or SEPex) technology and battery powered AC technology, usually bobbin of main contactor is excited or even controlled by PWM to adjust bobbin voltage. In addition to above advantages in these systems main contactor prevents connection of power if any failure occurs in the circuits.