نحوه ریست شدن نمایشگر باتری GM Electric :

هنگامی که ولتاژ باتری بیشتر از ۲.۳۵ ولت بر سل (در تست عملی ما

با ۲.۴۱ ولت بر سل انجام دادیم.) باشد نمایشگر باتری GM Electric

مقدار Full را نشان می دهد. هنگامی که (طبق تست عملی ما) ولتاژ

باتری روی حدود 1.58 ولت بر سل باشد پس از مدت زمانی رفته رفته

مقدار شارژ باتری کم میشود و نمایشگر باتری GM Electric مقدار

Empty را نشان می دهد و ال ای دی قرمز نمایشگر باتری GM Electric

شروع به چشمک زدن می کند. در این حالت رله داخلی نمایشگر هم

تغییر وضعیت می دهد.

هنگامی که باتری شارژ می شود و ولتاژ باتری مجددا بیشتر از ۲.۳۵ ولت بر سل (در

تست عملی ما با ۲.۴۱ ولت بر سل انجام دادیم.) می شود نمایشگر باتری GM Electric

ریست می شود و مقدار Full را نشان می دهد.

بنابراین ریست شدن نمایشگر باتری GM Electric فقط با ولتاژ بیشتر از ۲.۳۵ ولت بر سل

(در تست عملی ما با ۲.۴۱ ولت بر سل) انجام می شود، یعنی در صورتی که مقدار شارژ

نمایش داده شده هر مقداری باشد و به باتری با ولتاژ بیشتر از حد ریست وصل شود،

نمایشگر مقدار Full را نمایش می دهد. و برای خاموش شدن ال ای دی ها با کم شدن

تدریجی ولتاژ باتری نیاز به زمان می باشد، تا ال ای دی ها خانه به خانه با کم شدن ولتاژ

خاموش شوند. (کلیه اعداد براساس فعال نبودن ورودی تعیین نوع باتری Gel Type اندازه

گیری شده اند).