انکودرها

محصولی خلاقانه و کاربردی

سنسوری که در اثر عبور چرخ دنده ای از مقابلش، پالسهای  A و B انکودر افزایشی با 90 درجه اختلاف فاز تولید می کند.

ساخت شرکت Rhein Tacho  آلمان.

http://irindustry.com/53-Encoders

http://irindustry.com/encoders/157–hallow-shaft-incremental-encoder.html

http://irindustry.com/forklift-sensors/153–rhein-tacho-speed-sensor.html

http://irindustry.com/forklifts-misc-accessories/144–sensor.html