بهبود بهره وری، ایمنی، طول عمر، کم کردن هزینه های نگهداری و تعمیرات لیفتراک ها و خودروهای برقی، دیزلی، گازی و بنزینی

اطلاعات بیشتر:

http://irindustry.com/forklift-liftruck-switches/159–.html