قابل استفاده برای انواع استکردستی، استکرنیمه برقی، بالابر، میز، چرخ دستی، پالت تراک، استکر و ریچ تراک برقی.

اطلاعات بیشتر:

http://irindustry.com/26-Forklifts-Pallet-Truck-Stacker-Reach-Truck-Wheels