کلید قطع اضطراری

کلید قطع اضطراری Emergency، کلیدی مطمئن برای قطع اضطراری جریان DC زیر بار تا 300 آمپرمی باشد. این کلید فقط دستی است.

اطلاعات بیشتر:

http://irindustry.com/emergency-stop-switch/31-kissling-emergency-stop-switch.html