مناسب برای مدارات تغذیه شونده از باتری یا جریانهای زیاد DC  با کیفیتی بسیار خوب و در عین حال قیمت های رقابتی

اطلاعات بیشتر:

http://irindustry.com/46-Iskra-Contactor