دستگاه تست انکودر های افزایشی الکتروموتورها

Encoder Tester

دستگاه تست انکودر های افزایشی الکتروموتورها  Encoder Tester، در لیفتراک ها، پالت تراک ها، استکرها، ریچ تراک ها و خودروهای برقی که دارای موتور AC هستند وجود انکودر (Encoder) روی الکتروموتورها، مخصوصاً الکتروموتورهای حرکت لازم است. از انکودرها به عنوان سنسور سرعت و موقعیت استفاده می شود. بعضی وقتها برای تشخیص ایراد به وجود آمده در ماشین و به عنوان قسمتی از تستهای روتین باید مطمئن شویم که آیا پالسهای انکودر درست می آیند تا بتوانیم منشاء ایراد را پیدا کنیم و آن را رفع کنیم. برای این کار لازم است بتوانیم پالسهای انکودر را توسط اسیلوسکوپ ببینیم و به دقت بررسی کنیم حتی برای بسیاری از درایوها دقیقاً وجود 90 درجه اختلاف فاز بین پالسهای A , B الزامی است و در غیر اینصورت موتور به درستی کنترل نمی‌شود و علی‌رغم اینکه موتور به حرکت در می‌آید همه چیز آنطور که باید خوب نیست. این محصول دست ساز، به آسانی و بدون نیاز به اسیلوسکوپ، ولتاژ تغذیه و پالسهای خروجی انکودرهای افزایشی (Incremental Encoders) را چک می کند و جهت چرخش آن را نیز مشخص می نماید. بدین ترتیب به راحتی می توانیم از سلامت انکودر لیفتراک یا پالت تراک و استکر یا ریچ تراک اطمینان حاصل کنیم.

 

Incremental Encoder Tester

 

Almost all of AC traction and most of AC pump applications for electrical forklifts (lift trucks), pallet trucks, stackers, reach trucks or tow trucks need an incremental encoder coupled to motor as position and speed sensor for drive (Inverter). When a problem happens and we have to check electrical circuits of machine, testing the encoder usually needs an oscilloscope to see if both A & B pulses come with correct voltage level and phase shift. This hand made tool checks the level of voltage of power supply of encoder and level and phase shift of A & B pulses of encoder and if they are OK shows direction of rotation of encoder or motor by two LEDs. By this tool testing incremental encoders of motors of forklift, lift trucks, pallet trucks, stackers, reach trucks tow trucks or other AC motor applications will be more easy.