دسته سیم فرمان برای درایوهای لیفتراک و خودروهای برقی/ تغییر سیستم لیفتراک های برقی

 دسته سیم فرمان برای درایو های لیفتراک و خودرو های برقی، درایو های لیفتراک ها، پالت تراک ها، استکر ها، ریچ تراک ها و خودروهای برقی، علاوه بر کابل کشی قدرت نیاز به سیم کشی فرمان نیز دارند. سیم کشی فرمان مربوط به برقراری ارتباطات الکتریکی جریان پایین مانند اتصال سوئیچ کلیدی، نمایشگر، ورودی های آنالوگ (از پدال گاز، دسته یا جویستیک) و on/ off از میکروسویچ ها  و ورودی خروجی های دیجیتال روی شبکه‌های دیجیتال مانند CAN BUS و … و فرمان به بوبین کنتاکتورها می باشند. وقتی که بخواهیم درایو جدیدی روی لیفتراک یا پالت تراک و استکر و ریچتراک برقی نصب کنیم و سیم کشی فرمان موجود روی ماشین برای درایو جدید قابل استفاده نباشد، نیاز به سیم کشی مجدد فرمان و یا تهیه دسته سیم کامل برای آن ماشین است.

در صورتی که برای تغییر سیستم و راه اندازی درایوهای لیفتراک های برقی نیاز به دسته سیم یا سیم کشی جدید باشد، بعضی از مشتریان ترجیح می دهند به همراه درایو جدید دسته سیم  لازم که هزینه نسبتاً کمی دارد را نیز سفارش دهند. ما در یک طرح شماتیک از لیفتراک، از مشتریان محترم فاصله و محل نصب قطعات مختلف در لیفتراک برقی را می پرسیم و بر اساس آن و محل های قرارگیری قطعات مختلف مانند درایو، کنتاکتورها، پدال گاز و پدال ترمز، نمایشگر، دسته دنده، سنسورها و میکروسوئیچ های مختلف محاسبات و طراحی دسته سیم به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزار انجام می شود و دسته سیم لازم تهیه می شود و در آخر برچسب های راهنمای اتصال قسمت های مختلف دسته سیم به قطعات موجود روی لیفتراک پرینت می شود و روی دسته سیم نصب می گردد و بدین ترتیب کار نصب درایو توسط مشتریان به راحتی و بدون نیاز به صرف زمان برای بررسی نقشه ها و مسیرهای سیم کشی انجام می‌گیرد و مشتری فقط لازم است سرهای سوکتها و کانکتورها را بر اساس آنچه روی آن‌ها نوشته شده وصل کند. این کار به میزان زیادی در زمان و هزینه تغییر سیستم و راه اندازی لیفتراک های برقی صرفه جویی میکند و جلوی اشتباهات احتمالی در سیم کشی ها و صرف زمان برای رفع آن‌ها را می گیرد.

 

Retrofit wiring calculator for Electric Forklifts

 

Drives of electrical forklifts (Lift trucks), Pallet trucks, stackers, reach trucks and tow trucks need signal wiring as well as power cabling. Signal wiring connects sensors, micro switchs, handles, acceleration and brake pedals, displays, contactors, …. to drives. Also in the forklifts that use digital networks like CAN BUS, they need their own wiring. When old wiring is not usable or a new drive will be installed on a forklift or pallet truck, stacker, reach truck, tow truck or electrical vehicle (EV) that did not have any drive or wiring before, a new wiring must be done wire by wire according to electrical drawings. We get place and distance of each component (like drives, display, contactors, pedals, sensors, micro switchs, KEY switch, handle, …) on the machine from clients and by using our software, make a wiring tailored for that machine. All labels are printed on the wires helping clients just to connect the connectors to the components on the forklift. This way a big time is saved by the client who wants to install the drive or retrofit his machine by himself, saves money and avoids mistakes.