دسته فرمان ZAPI مدل ZWIC

دسته فرمان ZAPI مدل ZWICT،دسته های فرمان در انواع مختلف با امکانات و تجهیزات مختلف در بازار یافت می شوند. تعدادی از آنها از سنسورهای مغناطیسی استفاده می کنند و تعدادی از پتاسیومتر و میکرو سوئیچ استفاده می کنند. تعدادی از آنها خروجی آنالوگ و on/off دارند و تعدادی نیزCANBUS دارند. در این میان در صورتی که بخواهیم دسته ای انتخاب کنیم که از نوع پتاسیومتری باشد، باید به کیفیت پتاسیومتر آن در کنار کیفیت سایر قطعات دقت کنیم. یکی از مزایای برجسته دسته فرمان ZAPI ZWIC استفاده از پتاسیومتر بسیار با کیفیت در آن است. ضمناً روی این دسته فرمان یک چراغ 24V، سؤئیچ (با کلید) و شاسی های بوق ، بالابری وشاسی محافظت در برابر برخورد به راننده (شاسی برخورد به شکم اوپراتور، Belly, Quick Inversion) نیز نصب شده است.

در بین دسته های ظاهراً هم شکل، این دسته نسبتاً گرانتر است ولی با توجه به کیفیتش کالایی ارزنده به حساب می آید.

نصب آن روی پالت تراک یا استکر آسان است و روی لوله دسته پالت تراک یا استکر یا هر ماشینی که راننده دنبال آن حرکت می‌کند یا روی سکوی آن می‌ایستد نصب می شود.

پتاسیومتر این دسته فرمان در حالت وسط صفر است و با حرکت به طرفین یا (دستور جلو و عقب) مقدار آن زیاد می شود. کیفیت میکرو سوئیچ و قطعات پلاستیکی Quick Inversion یاBelly (سوئیچ برخورد با شکم راننده یا اوپراتور) آن نیز بسیار بالاست.

این دسته تیلر شرکت زاپی ساختار مکانیکی بسیار مستحکی دارد و درصد خرابی آن بسیار اندک است.

 

ZAPI ZWIC Tiller Handle

 

There are different kinds of tiller handles in the market, with different quality of plastic and mechanical and electrical parts and with different type of internal sensors and communication with drives or controllers. Some of them use hall sensors for analog signal or even for on/ off signals. Some others still use potentiometers. Some of them directly offer signals on each wire while the others use serial communication or CANBUS to communicate with controllers. If you want to use a potentiometer based handle, quality of its internal potentiometer is very important.

ZWIC model of ZAPI tiller handle is a strong one with higher quality than the others who seem identical in face. Quality of mechanical, plastic and electrical parts are good. Its potentiometer as middle position is zero and by turning it CW or CCW (forward or backward direction of vehicle). Its belly (quick inversion) switch works very well. It has KEY switch, horn, lift & lower buttons installed on it. Very easy installation and very low maintenance.