جایگزینی پدال گاز لیفتراک برقی با پدال گاز زاپی(ZAPI)

پدال گاز لیفتراک ها و خودرو های برقی وظیفه تامین سیگنال مرجع سرعت برای درایو الکتروموتور حرکت لیفتراک یا خودروی برقی را دارد. امروزه در اکثر خودروهای رایج دارای موتور درونسوز نیز سیستم پدال گاز به همین شکل است. معمولا یک پتانسیومتر با فشردن پدال تغییر وضعیت می دهد و سیگنال مرجع سرعت را تغییر می دهد. امروزه در لیفتراک ها و خودرو های برقی بسیاری از پدال ها از پتانسیومتر استفاده نمی کنند و بجای آن از برد الکترونیکی دارای سنسور هال و یک مگنت کوچک که روی قسمت متحرک پدال نصب شده استفاده می کنند. علاوه بر آن معمولا یک میکروسوئیچ در ابتدای حرکت این پدال های گاز لیفتراک و خودروهای برقی و در بعضی از آنها یک میکروسوئیچ نیز در انتهای کورس حرکت یا در زمان فشرده شدن کامل پدال فعال می شود. در بعضی از پدال های دارای برد الکترونیکی بجای استفاده از میکروسوئیچ از ترانزیستور های ماسفت(MOSFET) استفاده می شود. در بعضی از پدال های گاز الکترونیکی قدیمی تر لیفتراک های برقی بجای سنسور هال(HALL SENSOR) از LVDT استفاده می شد.

در طی چند سال اخیر بسیار شاهد لیفتراک های چینی بسیار بی کیفیت در بازار هستیم و طبیعیست که عمر بیشتر قطعات آنها (حتی پدال گاز آنها) کم باشد. بعد از خراب شدن پدال گاز می توان آن را با همان پدال گاز اصلی همان لیفتراک جایگزین نمود. ولی با توجه به کیفیت پایین و در مقابل قیمت بالای قطعات یدکی این لیفتراک ها استفاده مجدد از همان پدال چینی منطقی بنظر نمی رسد. اگر بخواهیم پدال گاز لیفتراک را با یک پدال گاز با کیفیت جایگزین کنیم، لازم است به نصب مکانیکی پدال جدید، ولتاژ تغذیه پدال جدید، ولتاژ خروجی و نوع خروجی آن، میکروسوئیچ های لازم و تغییرات در سیم کشی و کانکتور ها توجه کنیم تا دچار مشکل نشویم. پدال های گاز زاپی (ZAPI)، ساخت ایتالیا هستند و کیفیت بسیار خوبی دارند. پدال های گاز زاپی (ZAPI) به راحتی در بیشتر لیفتراک ها و خودروهای برقی قابل استفاده هستند. قابلیت تنظیم و تطابق با بیشتر مدارات لیفتراک ها و خودرو های برقی را دارند. بنابراین همانطور که در عکس های این پست دیده می شود به راحتی با یک رابط کانکتور پدال گاز زاپی (ZAPI)، تبدیل به کانکتور پدال گاز اصلی لیفتراک شده و نیازی به تغییرات در سیم کشی های لیفتراک نخواهد بود.

Acceleration Pedal of Electrical Forklifts & Vehicles Replacement with ZAPI

Acceleration Pedal or Throttle in Electrical Vehicles or Electrical Forklifts provides speed set point for traction drive of forklift or vehicle. Nowadays, most of internal combustion vehicles use electrical acceleration pedals as well. Usually a potentiometer turns by pressing pedal and changes the signal for electrical drive. In the most of recent acceleration pedal systems of forklifts a moving magnet & Hall sensor is used and there is an electronic board inside of pedal. In addition of analog signal of speed reference, one or two micro switches are used in the acceleration pedals of electrical forklifts, providing start point of pedal (if only one micro switch exists) or providing start & end points of course of pedal, if two micro switches exists on the pedal. In most of applications only one micro switch is enough to indicate start point of pressing pedal. In some of acceleration pedals of electrical forklifts that have electronic board, there is not real micro switch and “on/ off” signal is provided by using MOSFETs. In some of older acceleration pedals with electronic board, instead of Hall sensor LVDT were used.

During recent years we see many low quality eastern forklifts in the market and most of their parts (including acceleration pedals) are low quality with short life time. When their acceleration pedal gets defected you can buy again same original part with high price of spare part or you can substitute it with a high quality acceleration pedal with reasonable price. If we want to replace acceleration pedal of a forklift with new one, we need to consider mechanical size and mechanical installation, Input Voltage Range, Analog Output Voltage Range, type of output signal, function of needed micro switches & connector compatibility.

ZAPI acceleration Pedals for electrical forklifts are very good quality, general use pedals and can easily fit almost all of applications. They are very cost effective and easily by an interface wiring and connector are able to be used instead of original acceleration pedal of most of forklifts and electrical vehicles, without need of modifying wirings or connectors of forklift.