درايو کرتيس CURTIS 1221C

درايو کرتيس CURTIS 1221C، درايو الکتروموتورهای DC تحریک سری (DC Series Motors) تغذيه شونده از باتری برای الکتروموتورهای حرکت خودروهای برقی و یدک کش ها، پالت تراک ها، استکرها و خودروهای صنعتی کوچک استفاده است.

درايو کرتيس CURTIS 1221C حرکت نرم و بی صدای موتور را بوجود می آورد. اين درايو به راحتی توسط پروگرامرهای کرتیس تنظيم، مونيتور و عيب يابی نمی شود و پورت ارتباطی با پروگرامرها را ندارد. درايو به کنتاکتورهای تغيير جهت حرکت فرمان نمی دهد و خروجی برای فرمان به کنتاکتورها ندارد.

اين درايو در مقابل بالا رفتن دمای بدنه هيت سينک و کم يا زياد شدن بیش از حد باتری محافظت می شود. برای فرمان يا مرجع کنترل سرعت می توان از پدال های گاز دارای پتانسيومتر های  0 تا 5k يا 5k تا 0 دو سيم برای درايو کرتيس CURTIS 1221C استفاده کرد.

بوسيله LED موجود روی درايو می توان اشکالات بوجود آمده در مدارات آن را تشخيص داد.

بدنه درايو کرتيس CURTIS 1221C کاملا سیلد شده و امکان نفوذ ذرات خارجی در آن نيست. ضمنا امکان باز کردن درايو جهت تعمير نيز به آسانی فراهم نمی شود.